Η VASPMEDICAL μέλος του GS1

Η VASPMEDICAL είναι μέλος του GS1.  Mοναδική πηγή για την έκδοση και διαχείριση GS1 κωδικών barcodes είναι ο GS1 και οι οργανισμοί μέλη του σε περισσότερες από 100 χώρες στον κόσμο. Μόνο έτσι εξασφαλίζετε ότι τα barcodes που χρησιμοποιείτε είναι μοναδικά, αναγνωρίζονται παντού στον κόσμο και βρίσκονται καταχωρημένα στο Παγκόσμιο Μητρώο Κωδικών του GS1. Για Continue reading