ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ  ELKOMED omeprazole.

Πρός ενημερωση ,φαρμακαποθηκών ,συναιτερισμών και φαρμακείων ανα την Ελληνική επικράτεια ,ανακοινώνουμε την συνεργασία μας με την COSMOFARM MON AE η οποία εδρεύει στο Περιστέρι, Στυλιανού Γονατά 15, Αθήνα. Tηλ : 211 211 2270 εσωτ. 431, 432, 453 , email :orders@cosmofarm.gr H ανωτέρω εταιρία θα διακινεί πλέον το φαρμακευτικό σκεύασμα : ELKOMED 20mg/cap, γαστροανθεκτικό καψάκιο σκληρό Continue reading