Πρώτη κυκλοφορία φαρμάκου ELKOMED omeprazole 20mg/cap

Πρώτη κυκλοφορία του ΕLKOMED Omeprazole 20mg/cap στις 23 Απριλίου 2019.
Το νέο μας φαρμακευτικό προϊόν παρασκευάζεται & συσκευάζεται στην φαρμακοβιομηχανία RAFARM τηρώντας αυστηρά τους Ευρωπαικούς &Ελληνικούς κανονισμούς
ΕΜΑ & ΕΟΦ.
Το ανωτέρω σκεύασμα εμπεριέχεται στην θετική λίστα φαρμάκων ,ως συνταγογραφούμενο.

Μοιραστείτε το !!!