ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ  ELKOMED omeprazole.

Πρός ενημερωση ,φαρμακαποθηκών ,συναιτερισμών και φαρμακείων ανα την Ελληνική επικράτεια ,ανακοινώνουμε την συνεργασία μας με την COSMOFARM MON AE η οποία εδρεύει στο Περιστέρι, Στυλιανού Γονατά 15, Αθήνα.

Tηλ : 211 211 2270 εσωτ. 431, 432, 453 , email :orders@cosmofarm.gr

H ανωτέρω εταιρία θα διακινεί πλέον το φαρμακευτικό σκεύασμα :

ELKOMED 20mg/cap, γαστροανθεκτικό καψάκιο σκληρό (κωδ. ΕΟΦ 2813201 )

Εκ της Διευθύνσεως

Μοιραστείτε το !!!