Πληροφοριακό υλικό ενημέρωσης πολιτών της ΕΕ για τα εμβόλια covid-19.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθεια έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης για όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την ανάπτυξη, έγκριση και διάθεση εμβολίων κατά του COVID-19, δημιούργησε ειδική ιστοσελίδα με πληροφοριακό υλικό σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών για την ενημέρωση όλων των πολιτών της για εμβόλια κατά του COVID-19 καθώς και γενικότερα για τη χρησιμότητα των εμβολίων στην αντιμετώπιση λοιπών νόσων (π.χ . ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά, πολυομυελίτιδα. κ.α.)Σημειώνεται ότι προσεχώς η Επιτροπή θα αναρτήσει μεταφρασμένα σε όλες τις γλώσσες και τα συνημμένα αγγλικά κείμενα pdf.

Για όλες τις πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα ακολουθήστε το σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el

ΠΗΓΗ : EOΦ/Διεύθυνση Πληροφόρησης και Δημοσίων Σχέσεων

Μοιραστείτε το !!!