ΕΟΦ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ.

Ο ΕΟΦ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για την αντιμετώπιση των δυνητικών επιπτώσεων της νέας νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) στην εφοδιαστική αλυσίδα των φαρμάκων.

Παραμένουμε συντονισμένοι με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και τις άλλες ρυθμιστικές αρχές στην κατεύθυνση της εξεύρεσης των καλύτερων πρακτικών για την απρόσκοπτη διακίνηση των φαρμακευτικών προϊόντων και την αποτροπή των ελλείψεων.

Είναι πλέον γνωστό σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο του φαρμάκου ότι η επάρκεια σε φαρμακευτικά προϊόντα επηρεάζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως προβλήματα παραγωγής, απρόβλεπτη αύξηση της ζήτησης, παράλληλο εμπόριο, και άλλες παραμέτρους που δεν είναι πάντοτε εφικτό να προβλεφθούν.

Στις σημερινές συνθήκες οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν αθροιστικά γιατί καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα τις συνέπειες λόγω μειωμένης παραγωγικής δυνατότητας των επιχειρήσεων, περιορισμού της διακίνησης των εμπορευμάτων, αδυναμία προμήθειας πρώτων υλών/δραστικών ουσιών, αυξημένη ζήτηση ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων λόγω της χρήσης τους στην θεραπεία των ασθενών με κορωνοϊό, πέραν των εγκεκριμένων ενδείξεων τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΕΟΦ βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και έχει κινητοποιήσει τους μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή του για την προστασία των ασθενών :

Προχωρήσαμε σε παρεμβάσεις (αλλαγή στον τρόπο διάθεσης, έγκριση έκτακτης εισαγωγής πρόσθετων ποσοτήτων, πρόταση ρυθμιστικού πλαισίου) με σκοπό τη διασφάλιση της αμεσότητας στη χορήγηση των φαρμακευτικών προϊόντων σε ασθενείς με κορωνοϊό χωρίς να θίγεται η διαθεσιμότητά τους για τους λοιπούς ασθενείς με χρόνια ή/και σπάνια νοσήματα.

Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση τις πωλήσεις και τα αποθέματα πρωτίστως των προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη θεραπεία των ασθενών με λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, αλλά και για την αντιμετώπιση όλων των ασθενών που εισάγονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Μεταξύ των μέτρων που έχουμε υλοποιήσει, και σήμερα επικαιροποιούμε, είναι η λήψη αποφάσεων για την απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης αριθμού προϊόντων. Είναι πιθανό το παράλληλο εμπόριο να μην αποτελεί την κύρια αιτία ελλείψεων στη σημερινή συγκυρία, κρίνουμε ωστόσο ότι δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας ορισμένων φαρμάκων λόγω της εξόδου τους προς άλλες αγορές. Πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα για τα οποία τυχόν μείωση διαθέσιμων αποθεμάτων σήμερα, υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να μην αποκατασταθεί με μελλοντικές εισαγωγές.

Σήμερα, 13 Απριλίου 2020, τροποποιήθηκαν και είναι σε ισχύ οι παρακάτω αποφάσεις προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης, οι οποίες και επισυνάπτονται :

Α. Απόφαση αρ. πρωτ. 43198/13-4-2020 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών & ενδοκοινοτικών συναλλαγών αριθμού φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία τεκμηριώνεται μειωμένη διαθεσιμότητα ή/και έλλειψη. Για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ. Για να δείτε τον Πίνακα των Προϊόντων πατήστε εδώ.

Β. Απόφαση αρ. πρωτ. 43197/13-4-2020 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών & ενδοκοινοτικών συναλλαγών αριθμού φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία ενδέχεται να παρατηρηθεί έλλειψη λόγω του νέου κορωνοϊού COVID-19. Για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ. Για να δείτε τον Πίνακα των Προϊόντων πατήστε εδώ.

Γ. Απόφαση αρ. πρωτ. 43196/13-4-2020 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών & ενδοκοινοτικών συναλλαγών εμβολίων για τα οποία τεκμηριώνεται ή ενδέχεται να επέλθει μειωμένη διαθεσιμότητα ή/και έλλειψη. Για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ.

Η έκδοση τριών (3) διαφορετικών αποφάσεων απαγόρευσης με διαφορετικό πεδίο εφαρμογής αποσκοπεί αφενός στη διάκριση των αιτιών που οδήγησαν στην υλοποίηση τους και αφετέρου στη δυνατότητα της μερικής ή ολικής άρσης ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και των συνεπειών της στην παραγωγή και στη διακίνηση των προϊόντων.

Οι νομικές υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού των φαρμάκων ορίζονται σαφώς στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Πάνω από τις υποχρεώσεις αυτές, προτάσσουμε την κοινωνική ευθύνη της κάλυψης των αναγκών των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα και του Συστήματος Υγείας γενικότερα και βαρύνει όλους μας – αρμόδιες αρχές, φαρμακευτικές επιχειρήσεις, χονδρέμπορους φαρμάκων, φαρμακεία.

Όλοι καλούμαστε να ανταποκριθούμε στο ρόλο που μας αναλογεί παρά τις αντίξοες συνθήκες. Ελπίζουμε ότι η συνέργεια και η αμοιβαία κατανόηση θα αποδώσει ώστε να μην υποχρεωθούμε στη λήψη περισσότερο συντηρητικών μέτρων, όπως είναι η καθολική απαγόρευση των εξαγωγών, και η επιβολή κυρώσεων ανά περίπτωση.

Παραμένουμε στη θέση μας και ευχαριστούμε όλους για την αμέριστη συνεργασία.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΗΓΗ : EΟΦ

Μοιραστείτε το !!!